SD Bohemia Group a.s.
Investor a prodejce projektu
Zvětšit písmo: AAA

Zahájení prodeje/rezervací
červenec 2017
Stavební povolení
září 2017
Začátek výstavby
říjen 2017
Dokončení hrubé stavby
leden 2019
Dokončeny hrubé rozvody
březen 2019
Požádáno o kolaudační souhlas
září 2019
Vydán kolaudační souhlas
říjen 2019
Rychlý kontakt

O Suchdole


O SUCHDOLE

Znak MČ Praha - Suchdol

Suchdol, dnes městská část Prahy ( od roku 1990), se nachází v okrese Praha - západ. Rozkládá se na ploše 513 ha a čítá 6 566 obyvatel (k 1.1.2011). Skládá se z částí Strarý Suchdol, Nový Suchdol, Výhledy, Budovec (dříve patřil Sedlci a průmyslových závodů v tzv. Dolním Sedlci. Sousedními obcemi jsou Horoměřice, Roztoky a Únětice.


K významnějším objektům patří rozsáhlý areál České zemědělské univerzity, Základní škola Mikoláše Alše, Brandejsův statek jinak zvaný Suchdolský zámeček a kaple sv. Václava.


V těsné blízkosti Suchdola se rozkládá skalní útvar Kozí hřbety. Za ním je romantické Tiché údolí, spojující Únětice a Roztoky u Prahy. V Tichém údolí se nachází Alšova vyhlídka, z níž lze vidět Kozí hřbety, únětické rybníky a část Tichého údolí.


V Suchdole probíhá od počátku 21. století intenzivní bytová výstavba, provázená zvyšováním kapacity suchdolských mateřských škol.


Z historie


Suchdol byl založen Přemyslovci, v 10. století, na sklonku vlády knížete Boleslava I. (934-972). Na cestě z levého Hradce na Pražský Hrad si v lesích na začátku rokle v Dolíkách zřídil nejprve loveckou chatrč, později byla přestavěna na myslivnu. Tento objektu je dodnes považován za první stavení v Suchdole. Objekt má číslo popisné 2. Přemyslovci začali, vzhledem k jeho poloze, v blízkosti stavět další stavení, hradiště a dvorce.


Na přelomu 11. a 12. století začaly zásluhou benediktinek ze svatojiřského kláštera vznikat selská stavení a usedlosti. Tím vzniklo velice významné hospodářství v blízkosti Prahy, které bylo v té době prospěšné pro chod  kláštera sv.Jiří na pražském Hradě. Benediktinky "vládly" Suchdolu celých 377 let. Tehdy se dnešnímu Suchdolu říkalo Suchi dól, tedy místo, kde pršelo velice málo.


V období husitských válek Suchdol hodně trpěl, protože např.po porážka vojsk císaře Zikmunda Janem Žižkou rozpoutala mstu za porážku v celém okolí Prahy. Přesto tato obec období ustála a nebyl a zcela vylidněna. Po roce 1478 se stal majitele Suchdola Václav Budovec z Budova, což má za následek, že nová část obce byla pojmenována právě Budovec. Roku 1648 byla obec zničena Švédy.


V posledních letech pod vládou Habsburků byl vypracován plán výstavby obytných domů na Novém Suchdole. Bohužel mezinárodní situace a blížící se válka výstavbu oddálila. Dne 15.5.1890 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Suchdola, který zde funguje dodnes.